Kullanım Şartları

nicola.top sitesinin kullanıcı sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi ✔️ SEO SELF HELPER| NICOLA.ÜST

St.Petersburg 7 Haziran 2018

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) “✔️ SEO YARDIMI | https://nicola.top adresinde bulunan NICOLA.TOP" ve nicola.top web sitesi adresiyle bağlantılı tüm ilgili web sitelerine.

1.2. Web sitesi «✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP" (bundan böyle Site olarak anılacaktır) yazarın mülkiyetindedir.

1.3. Bu Sözleşme, Site Yönetimi "✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP" (bundan böyle Site Yönetimi olarak anılacaktır) ve bu Sitenin Kullanıcısı.

1.4. Site yönetimi dilediği zaman Kullanıcı'ya haber vermeksizin işbu Sözleşme'de hüküm değiştirme, madde ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar.

1.5. Kullanıcının Siteyi kullanmaya devam etmesi, Sözleşmenin ve bu Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelir.

1.6. Kullanıcı, bu Sözleşmede değişiklik olup olmadığını kontrol etmekten kişisel olarak sorumludur.

2. TERİMLERİN TANIMLARI

2.1. Aşağıdaki terimler, bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki anlamlara sahiptir:

2.1.1 "✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP", bir İnternet kaynağı ve ilgili hizmetler aracılığıyla çalışan bir bilgi sitesinin nicola.top alan adı üzerinde bulunan bir sitedir.

2.1.2. İnceleme için bilgi içeren bir site.

2.1.3. Site Yönetimi - kuruluş adına hareket ederek Siteyi yönetmeye yetkili çalışanlar.

2.1.4. Web sitesi kullanıcısı ✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP (bundan böyle & Kullanıcı olarak anılacaktır), İnternet aracılığıyla Siteye erişimi olan ve Siteyi kullanan kişidir.

2.1.5. Site içeriği (bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) - edebi eserlerin metinleri, başlıkları, önsözleri, ek açıklamaları, makaleleri, çizimleri, kapakları, metin içeren veya içermeyen müzik eserleri, grafik, metin, fotoğraf, türev dahil olmak üzere fikri faaliyetin korunan sonuçları, Bileşik ve diğer çalışmalar, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, ticari marka adları, logolar, bilgisayar programları, veritabanları ile Site'nin bir parçası olan bu İçeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, görünümü, genel üslup ve düzeni ve diğer fikri mülkiyetin tamamı birlikte ve/veya ayrı ayrı sitede yer almaktadır ✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcı'nın Site'de yer alan bilgilere ve sunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasıdır.

3.1.1. Web Sitesi ✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP, Kullanıcıya aşağıdaki hizmet türlerini (hizmetleri) sağlar:

içeriği görüntüleme hakkı ile elektronik içeriğe ücretsiz erişim;
sitedeki arama ve gezinme araçlarına erişim;
Kullanıcıya, sitenin içeriğini derecelendirmek için Kullanıcıların mesajlarını, yorumlarını, incelemelerini gönderme fırsatı sağlamak;
sitenin sayfalarında uygulanan diğer hizmet türleri (hizmetler).

3.1.2. Bu Sözleşme, sitenin şu anda mevcut (fiilen işleyen) tüm hizmetlerini (hizmetlerini) ve ayrıca gelecekte ortaya çıkacak sonraki değişiklikleri ve ek hizmetleri (hizmetleri) kapsar.

3.2. Siteye erişim ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

3.3. Bu Anlaşma bir halka arzdır. Kullanıcı, Site'ye erişim sağlamakla bu Sözleşme'yi kabul etmiş sayılır.

3.4. Sitenin materyal ve hizmetlerinin kullanımı, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına tabidir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Site yönetimi şu haklara sahiptir:

4.1.1. Siteyi kullanma kurallarını ve ayrıca bu Sitenin içeriğini değiştirin. Değişiklikler, Sözleşme'nin yeni versiyonunun Site'de yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

4.1.2. Kullanıcı tarafından bu Sözleşmenin şartlarının ihlali durumunda Siteye erişimi kısıtlayın.

4.1.3. Sitenin kullanımına erişim sağlamak için alınan ödeme miktarını değiştirin. Maliyetteki değişiklik, Site Yönetimi tarafından aksi özellikle belirtilmedikçe, ödeme tutarı değiştirildiğinde kaydolan Kullanıcılar için geçerli olmayacaktır.

4.2. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

4.2.1. Kayıt gerekliliklerini yerine getirdikten sonra Siteyi kullanmak için erişim.

4.2.2. Sitede bulunan tüm hizmetleri ve Sitede sunulan bilgileri kullanın.

4.2.3. Sitenin bölümlerinde yer alan hizmetler ve bilgilerle ilgili her türlü soruyu sorun.

4.2.4. Siteyi yalnızca Sözleşmede belirtilen ve Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından yasaklanmayan amaçlar ve şekilde kullanın.

4.3. Site Kullanıcısı şunları taahhüt eder:

4.3.1. Site Yönetiminin talebi üzerine, sağlanan hizmetlerle ve bu Sitedeki bilgilerle doğrudan ilgili ek bilgiler sağlayın.

4.3.2. Siteyi kullanırken yazarların ve diğer telif hakkı sahiplerinin mülkiyet ve mülkiyet dışı haklarına dikkat edin.

4.3.3. Sitenin normal işleyişini bozduğu düşünülebilecek eylemlerde bulunmayınız.

4.3.4. Bireyler veya tüzel kişiler hakkında Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından korunan ve gizli bilgileri Siteyi kullanarak dağıtmayın.

4.3.5. Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından korunan bilgilerin gizliliğini ihlal edebilecek herhangi bir eylemden kaçının.

4.3.6. Site Yönetiminin izni dışında, Siteyi reklam niteliğindeki bilgileri dağıtmak için kullanmayın.

4.3.7. Çevrimiçi mağaza web sitesinin hizmetlerini aşağıdaki amaçlarla kullanmayın:

4.3.7. 1. yasa dışı, üçüncü şahısların her türlü hakkını ihlal eden içerik yüklemek; şiddeti, zulmü, nefreti ve (veya) ırksal, ulusal, cinsel, dinsel, sosyal gerekçelerle ayrımcılığı teşvik eden; yanlış bilgiler ve (veya) belirli kişilere, kuruluşlara, yetkililere yönelik hakaretler içerir.

4.3.7. 2. yasadışı eylemlerde bulunmaya teşvik ve ayrıca eylemleri Rusya Federasyonu topraklarında yürürlükte olan kısıtlamaları ve yasakları ihlal etmeyi amaçlayan kişilere yardım.

4.3.7. 3. Reşit olmayanların haklarının ihlali ve/veya onlara herhangi bir şekilde zarar verilmesi.

4.3.7. 4. azınlık haklarının ihlali.

4.3.7. 5. Kendinizi, bu sitenin çalışanları da dahil olmak üzere, yeterli haklar olmadan başka bir kişi veya bir kuruluşun ve (veya) topluluğun temsilcisi adına temsil etmek.

4.3.7. 6. Sitede yayınlanan herhangi bir hizmetin veya bilginin özelliklerini ve özelliklerini yanlış beyan etmek.

4.3.7. 7. hizmetlerin ve bilgilerin yanlış karşılaştırılması ve ayrıca belirli hizmetleri kullanan (kullanmayan) kişilere karşı olumsuz bir tutum oluşması veya bu tür kişilerin kınanması.

4.4. Kullanıcının şunları yapması yasaktır:

4.4.1. Site içeriğine erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir cihaz, program, prosedür, algoritma ve yöntem, otomatik cihaz veya eşdeğer manuel işlem kullanmak ✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP;

4.4.2. Sitenin düzgün işleyişini bozmak;

4.4.3. Bu Sitenin hizmetleri tarafından özel olarak sağlanmayan herhangi bir bilgi, belge veya materyali herhangi bir yöntemle elde etmek veya elde etmeye çalışmak için Sitenin gezinme yapısını herhangi bir şekilde atlatmak;

4.4.4. Sitenin işlevlerine, bu Site ile ilgili diğer sistemlere veya ağlara ve ayrıca Sitede sunulan herhangi bir hizmete yetkisiz erişim;

4.4.4. Sitedeki veya Site ile ilişkili herhangi bir ağdaki güvenlik veya kimlik doğrulama sistemini ihlal etmek.

4.4.5. Geriye doğru arama yapın, Sitenin diğer herhangi bir Kullanıcısı hakkında herhangi bir bilgiyi takip edin veya takip etmeye çalışın.

4.4.6. Siteyi ve İçeriğini Rusya Federasyonu kanunları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmanın yanı sıra herhangi bir yasa dışı faaliyeti veya sitenin yazarının veya diğer kişilerin haklarını ihlal eden diğer faaliyetleri teşvik etmek.

5. SİTENİN KULLANIMI SEO SELPH YARDIMCISI: ALEKSEEV NIKOLAY

5.1. Site ve Sitede yer alan İçeriğin mülkiyeti ve yönetimi Site Yönetimine aittir.

5.2. Site'nin içeriği, Site Yönetimi'nin önceden yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, yayınlanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, dağıtılamaz ve küresel İnternet'te yayınlanamaz.

5.3. Site içeriği telif hakkı, ticari marka kanunu ile fikri mülkiyete ilişkin diğer haklar ve haksız rekabet kanunu ile korunmaktadır.

5.4. Sitede sunulan hizmetlerin satın alınması, bir Kullanıcı hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

5.5. Kullanıcı, şifre dahil olmak üzere hesap bilgilerinin gizliliğinin korunmasından ve ayrıca Hesap Kullanıcısı adına yürütülen istisnasız tüm faaliyetlerden kişisel olarak sorumludur.

5.6. Kullanıcı, hesabının veya şifresinin yetkisiz kullanımını veya güvenlik sisteminin diğer herhangi bir ihlalini derhal Site Yönetimine bildirmelidir.

5.7. Site yönetimi, Kullanıcı hesabını, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın arka arkaya birkaç takvim ayından fazla kullanılmamışsa, tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir.

5.7. Bu Sözleşme, Sitede sağlanan hizmetlerin ve bilgilerin sağlanmasına ilişkin tüm ek hüküm ve koşullar için geçerlidir.

5.8. Sitede yayınlanan bilgiler, bu Sözleşmede bir değişiklik olarak yorumlanmamalıdır.

5.9. Site Yönetimi, Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Sitede sunulan hizmetler listesinde ve (veya) bu hizmetlerin uygulanması ve (veya) site tarafından sağlanan hizmetler için geçerli olan fiyatlarda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.10. İşbu Sözleşme'nin 5.10.1 paragrafında belirtilen belgeler, ilgili bölümde düzenlenir ve Site'nin Kullanıcı tarafından kullanımı için geçerlidir. Bu Sözleşme aşağıdaki belgeleri içerir:

5.10.1. Gizlilik Politikası;
5.11. Madde 5.10'da listelenen belgelerden herhangi biri. bu Sözleşme yenilemeye tabi olabilir. Değişiklikler, Site'de yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.

6. SORUMLULUK

6.1. Kullanıcının, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kasıtlı veya dikkatsizce ihlali durumunda ve ayrıca başka bir Kullanıcının iletişimlerine yetkisiz erişim nedeniyle maruz kalabileceği herhangi bir kayıp, Site Yönetimi tarafından tazmin edilmez.

6.2. Site yönetimi aşağıdakilerden sorumlu değildir:

6.2.1. Mücbir sebepler ile bir işlemin gerçekleştirilmesindeki gecikmeler veya başarısızlıklar ile telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik ve diğer ilgili sistemlerdeki her türlü arıza durumu.

6.2.2. Transfer sistemlerinin, bankaların, ödeme sistemlerinin eylemleri ve işleriyle ilgili gecikmeler.

6.2.3. Kullanıcı, kullanımı için gerekli teknik araçlara sahip değilse ve ayrıca kullanıcılara bu tür araçları sağlamak için herhangi bir yükümlülük taşımıyorsa, Sitenin düzgün çalışması.

7. KULLANICI SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ İHLAL EDİLMESİ

7.1. Site Yönetimi, Sitenin kötüye kullanılmasına ilişkin bir soruşturma veya şikayet ile bağlantılı olarak ifşa edilmesi gerekiyorsa veya hakları ihlal edebilecek veya bunlara müdahale edebilecek bir Kullanıcıyı tespit etmek (belirlemek) için bu Sitenin Kullanıcısı hakkında toplanan herhangi bir bilgiyi ifşa etme hakkına sahiptir. Site Yönetiminin veya diğer Site Kullanıcılarının hakları.

7.2. Site yönetimi, yürürlükteki mevzuat hükümlerine veya mahkeme kararlarına uymak, işbu Sözleşme hükümlerine uyulmasını sağlamak, kuruluşun haklarını veya isim güvenliğini korumak için Kullanıcı hakkında gerekli gördüğü her türlü bilgiyi açıklama hakkına sahiptir. , Kullanıcılar.

7.3. Site yönetimi, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatının bu tür bir ifşayı gerektirmesi veya buna izin vermesi durumunda, Kullanıcı hakkındaki bilgileri ifşa etme hakkına sahiptir.

7.4. Site Yönetimi, Kullanıcının bu Sözleşmeyi veya diğer belgelerde yer alan Site kullanım şartlarını ihlal etmesi durumunda, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Siteye erişimi sonlandırma ve (veya) engelleme hakkına sahiptir. Sitenin feshedilmesi veya teknik bir arıza veya sorun nedeniyle.

7.5. Site Yönetimi, Kullanıcı tarafından bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sitenin kullanım koşullarını içeren diğer bir belgenin ihlali durumunda, Siteye erişimin sona erdirilmesinden Kullanıcıya veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Bu Sözleşmenin Tarafları arasında herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf olması durumunda, mahkemeye gitmeden önce bir ön koşul, bir iddianın sunulmasıdır (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi için yazılı bir teklif).

8.2. Talebin alıcısı, alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, talebin değerlendirilmesinin sonuçlarını talep sahibine yazılı olarak bildirir.

8.3. Anlaşmazlığın gönüllü olarak çözülmesi mümkün değilse, Taraflardan herhangi biri, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından kendilerine tanınan haklarının korunması için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

8.4. Sitenin kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir iddia, kanuna uygun olarak korunan Site materyallerinin telif hakkı koruması dışında, iddianın gerekçelerinin ortaya çıkmasından sonraki süre içinde getirilmelidir. Bu maddenin ihlali durumunda, herhangi bir iddia veya dava nedeni, zamanaşımına göre sona erecektir.

9. EK ŞARTLAR

9.1. Site yönetimi, bu Kullanıcı Sözleşmesindeki değişikliklerle ilgili olarak Kullanıcıdan gelen karşı teklifleri kabul etmemektedir.

9.2. Sitede yayınlanan kullanıcı yorumları gizli bilgi değildir ve Site Yönetimi tarafından kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

9.3. Makalelerin tam olarak kopyalanmasına yalnızca bu blogun yazarının yazılı izni ile izin verilir. Bu sitenin içeriğini kullanıyorsanız, indekslemeye açık olan makaleye karşı bir bağlantı yerleştirdiğinizden emin olun.

Aşağıda site hakkında ek bilgiler içeren bölümler bulunmaktadır ✔️ SEO YARDIMI | NICOLA.TOP:

Site malzemelerinin kullanımı

Gizlilik Politikası

Çerez politikası

Site Haritası

Kişiler

Tüm site kategorileri:

Tüm site etiketleri:

önbellek, önbellek, Önbelleğe almak, önbelleğe alma ayarı, css, CSS optimizasyonu, CSS kodu, html css, Debian, Debian sistemleri, linux debian, Debian'ı kurmak, Debian'ı Kurmak, gzip sıkıştırma, gzip, htaccess, .htaccess Dosyası, htaccess ayarları, HTML, HTML optimizasyonu, JavaScript, JS optimizasyonu, meta etiketleri, Yönlendirme 301, Yönlendirme, Yönlendirme, robotlar txt, Robotlar txt dosyası, SEM, SEO, SEO analizi, SEO optimizasyonu, SEO hataları, SEO web sitesi tanıtımı, SEO makaleleri, ücretsiz SEO, site haritası, SSL sertifikası, wordpress, XML site haritası, site yönetimi, sunucu yönetimi, Web sitesi trafik analizi, Web Sitesi Analitiği, web Geliştirme, Web tasarımı, Dış bağlantılar, Kötü amaçlı yazılım, Web arayüz tasarımı, ev sunucusu, Sitedeki kazançlar, Web sitesi koruması, site indeksleme, İnternet pazarlamacılığı, Yapay zeka, Ders çalışma, web sitesi nasıl yapılır, Site Haritası, siber güvenlik, anahtar kelimeler, site içeriği, Yararsız içerik, Web sitesi ihlalleri, Site içeriği optimizasyonu, site optimizasyonu, site yeniden bağlama, yeniden optimizasyon, davranışsal faktörler, Site konumları, Web sitesi sorunları, Web sitesi tanıtımı, Site sıralaması, Sitenin anlamsal çekirdeği, sunucu oluşturma, İstenmeyen e-posta, Bağlantılar, site yapısı, WordPress Dersleri, Web sitesi güvenlik açıkları, Web sitesi sıralama faktörleri, Arama motoru Google ve Yandex'i filtreler, Web sitesi barındırma, Web Sitesi Kullanılabilirliği, AI, SohbetGPT-4, ChatGPT 3.5, ChatGPT, Nöral ağlar, ChatGPT için istemler, AI'yı aç, Makale yapısı, Metin yapısı, Web sitesi metni, Makale metni, WordPress eklentileri, wordpress'i kurmak, wordpress optimizasyonu, Web sitesi içeriği, site içeriği, Siteyi içerikle doldurma, makale nasıl yazılır, web tasarım ux ui, Evde sunucu nasıl yapılır?, Barındırma paneli, WordPress Güvenliği, wordpress hataları, Wordpress kritik hata.

28 Nisan 2023'te güncellendi