Site-server

Server voor de site - NicolaTop-sitesectie


Sectie: Siteserver

Een server voor een site is een server die een website host in een online datacenter. De websiteserver wordt voornamelijk gebruikt voor het publiceren en gebruiken van websites op internet en is de belangrijkste hardware van netwerktoepassingen.

Concept
Serversoftware, serversoftware werkt op client-server- of browser-server-basis, er zijn veel vormen van servers, veelgebruikte zijn: bestandsserver (bestandsserver) - zoals Novell NetWare. Databaseserver - bijv. Oracle-databaseserver, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, enz.

Applicatie omgeving
De websiteserver kan ASP/JSP/.NET/PHP en andere applicatieframeworks implementeren en bouwen volgens de behoeften van de websiteapplicatie. Twee populaire omgevingen zijn Linux + Apache (Nginx) + Mysql + Php, d.w.z. LAMP/LNMP-omgeving, en een andere WINDOWS + IIS + ASP / .NET + MSSQL-omgeving.

LAMP is de meest gebruikte serveromgeving die draait onder een stabiel en veilig Linux-systeem, Apache is de bekendste open source webserver, Mysql is ook de bekendste open source relationele database en PHP is een populaire scripttaal die dynamische gebruikers aankan. aanvragen.

Windows+IIS+ASP/.NET+MSSQL heeft ook de gunst gewonnen van veel webmasters vanwege het gebruiksgemak.Windows is een beroemd visueel besturingssysteem en IIS is een op Windows gebaseerde webserver die ASP./ kan gebruiken. NET Er zijn twee programmeertalen ontwikkeld en ASP.NET wordt nu het meest gebruikt.

Belangrijkste faalfactoren

⟹ Ten eerste het gebrek aan informatie. Onvolledige signaalontvangst of onstabiele signaalverspreiding kan leiden tot onvolledige informatie.
⟹ Ten tweede, informatie-overload. Bandbreedtelimiet of maximale responslimiet voor een serviceaanvraag.
⟹ Ten derde, de computerruimteomgeving. De configuratie van de omgeving van de computerruimte, zoals ventilatieomstandigheden, brandomstandigheden, airconditioning, enz. Deze externe factoren kunnen ook de stabiliteit van de server beïnvloeden.
⟹ Ten vierde, hacken. Hackers worden steeds populairder en servers moeten worden uitgerust met krachtige firewalls en de nodige antivirussoftware.
⟹ Ten vijfde, hardwarefout. Bijvoorbeeld harde schijf defect, netwerkkaart defect etc. Er moet dus een fallback zijn.
⟹ Ten zesde, veiligheidsmanagementfouten. Bijvoorbeeld brand, schade aan apparatuur veroorzaakt door een menselijke fout, enz.
⟹ Ten zevende, factoren van overmacht. Bijvoorbeeld oorlogen, aardbevingen, overstromingen, enz.

Hier vindt u materiaal over het maken van een thuisserver voor de site, het installeren van Debian, het installeren en configureren van VestaCp en verschillende hostingpanelen. En ook ander nuttig materiaal dat nuttig kan zijn bij het maken en onderhouden van uw eigen server.

Hieronder vindt u al het materiaal over dit onderwerp:

netwerkbandbreedte en verkeer.

Netwerkbandbreedte en verkeer van uw server

Bandbreedte is een van de belangrijke factoren die de toegangssnelheid van een host bepalen. Vooral voor sites met veel bezoeken is de grootte van de netwerkbandbreedte enorm belangrijk. Het verkeer is echt...