Használati feltételek

A nicola.top oldal felhasználói szerződése

Nicola.top Felhasználói Szerződés

Szentpétervár 2018. június 7

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Felhasználói Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a https://nicola.top címen található Nicola.top webhelyre, valamint a nicola.top webhelyhez kapcsolódó összes releváns webhelyre vonatkozik.

1.2. A Nicola.top weboldal (a továbbiakban: Weboldal) a szerző tulajdona.

1.3. A jelen Szerződés szabályozza a "Nicola.top" webhely Adminisztrációja (a továbbiakban: Webhely adminisztrációja) és a Webhely Felhasználója közötti kapcsolatot.

1.4. A webhely adminisztrációja fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó értesítése nélkül bármikor módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Szerződés kikötéseit.

1.5. A Weboldal Felhasználó általi további használata a Szerződés és a jelen Szerződés módosításainak elfogadását jelenti.

1.6. A Felhasználó személyesen felelős azért, hogy ellenőrizze a jelen Szerződésben bekövetkezett változásokat.

2. KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

2.1. A következő kifejezések a következő jelentéssel bírnak a jelen Megállapodás alkalmazásában:

2.1.1 "Nicola.top" - az információs oldal krupo.ru domainnevén található webhely, amely az internetes erőforráson és a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül működik.

2.1.2. Egy webhely, amely információkat tartalmaz áttekintésre.

2.1.3. Webhely adminisztrációja – a webhely kezelésére felhatalmazott alkalmazottak, akik a szervezet nevében járnak el.

2.1.4. A Nicola.top webhely felhasználója (a továbbiakban: & Felhasználó) az a személy, aki az Interneten keresztül hozzáfér az Oldalhoz, és használja a Webhelyet.

2.1.5. Az oldal tartalma (a továbbiakban: Tartalom) - szellemi tevékenység védett eredménye, ideértve az irodalmi művek szövegeit, azok címeit, előszavait, kommentárjait, cikkeit, illusztrációit, borítóit, szöveges vagy szöveg nélküli zeneműveket, grafikus, szöveges, fényképes, származékos, összetett és egyéb művek, felhasználói felületek, vizuális felületek, védjegynevek, logók, számítógépes programok, adatbázisok, valamint a Webhely részét képező jelen Tartalom tervezése, felépítése, kiválasztása, koordinációja, megjelenése, általános stílusa és elrendezése és egyéb a Nicola.top webhelyen található szellemi tulajdon együttesen és/vagy egyénileg.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. A jelen Szerződés tárgya, hogy a Felhasználó hozzáférést biztosítson az Oldalon található információkhoz és a nyújtott szolgáltatásokhoz.

3.1.1. A nicola.top weboldal a következő típusú szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) nyújtja a Felhasználónak:

az elektronikus tartalomhoz való ingyenes hozzáférés, a tartalom megtekintési jogával;
hozzáférés a webhelyen található keresési és navigációs eszközökhöz;
Lehetőség biztosítása a Felhasználó számára üzenetek, megjegyzések, Felhasználói vélemények közzétételére, az oldal tartalmának értékelésére;
az oldal oldalain megvalósított egyéb szolgáltatások (szolgáltatások).

3.1.2. A jelen Szerződés hatálya kiterjed az oldal összes jelenleg meglévő (ténylegesen működő) szolgáltatására (szolgáltatására), valamint az esetleges későbbi módosításokra és a jövőben megjelenő kiegészítő szolgáltatásokra (szolgáltatásokra).

3.2. Az oldalhoz való hozzáférés ingyenes.

3.3. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. A Webhelyre való belépéssel a Felhasználót úgy kell tekinteni, mint aki csatlakozott a jelen Szerződéshez.

3.4. Az Oldalon található anyagok és szolgáltatások használatát az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szabályozzák

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az oldal adminisztrációjának joga van:

4.1.1. Módosítsa a Webhely használatára vonatkozó szabályokat, valamint módosítsa a webhely tartalmát. A módosítások a Szerződés új változatának az Oldalon való közzétételétől lépnek hatályba.

4.1.2. Korlátozza a Webhelyhez való hozzáférést, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés feltételeit.

4.1.3. Módosítsa a webhely használatához való hozzáférés biztosításáért felszámított fizetés összegét. A költségváltozás nem vonatkozik azokra a Felhasználókra, akik a fizetési összeg módosításának időpontjáig regisztráltak, kivéve, ha a webhely adminisztrációja másként rendelkezik.

4.2. A felhasználónak joga van:

4.2.1. Hozzáférés az Oldal használatához a regisztrációs követelmények teljesítése után.

4.2.2. Használja a Webhelyen elérhető összes szolgáltatást és az oldalon kínált információkat.

4.2.3. Tegyen fel minden kérdést a Webhely szakaszaiban található szolgáltatásokkal és információkkal kapcsolatban.

4.2.4. A webhelyet kizárólag a Szerződésben meghatározott célokra és módon használja, és az Orosz Föderáció jogszabályai nem tiltják.

4.3. Az oldal felhasználója vállalja:

4.3.1. A Webhely adminisztrációjának kérésére további információkat adjon meg, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nyújtott szolgáltatásokhoz és az ezen az oldalon található információkhoz.

4.3.2. Az oldal használatakor vegye figyelembe a szerzők és más szerzői jogtulajdonosok vagyoni és nem vagyoni jogait.

4.3.3. Ne tegyen olyan lépéseket, amelyek az Oldal normál működését megzavarják.

4.3.4. Ne terjesszen a Webhely használatával magánszemélyekre vagy jogi személyekre vonatkozó bizalmas és az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információkat.

4.3.5. Kerüljön minden olyan tevékenységet, amely sértheti az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információk titkosságát.

4.3.6. Ne használja a webhelyet reklám jellegű információk terjesztésére, kivéve a webhely adminisztrációjának hozzájárulásával.

4.3.7. Ne használja az online áruház weboldalának szolgáltatásait a következő célokra:

4.3.7. 1. illegális, harmadik felek jogait sértő tartalom feltöltése; elősegíti az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és (vagy) a faji, nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi alapon történő megkülönböztetést; hamis információkat és (vagy) konkrét személyeket, szervezeteket, hatóságokat sértő információkat tartalmaz.

4.3.7. 2. jogellenes cselekmények elkövetésére való ösztönzés, valamint azoknak a személyeknek nyújtott segítség, akiknek cselekményei az Orosz Föderáció területén hatályos korlátozások és tilalmak megsértésére irányulnak.

4.3.7. 3. kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) sérelem bármilyen formában.

4.3.7. 4. a kisebbségek jogainak megsértése.

4.3.7. 5. egy másik személy vagy egy szervezet és (vagy) közösség képviselőjének képviselete megfelelő jogok nélkül, beleértve az oldal alkalmazottait is.

4.3.7. 6. a webhelyen közzétett bármely szolgáltatás vagy információ tulajdonságainak és jellemzőinek hamis bemutatása.

4.3.7. 7. a szolgáltatások és információk helytelen összehasonlítása, valamint az egyes szolgáltatásokat (nem) igénybevevőkkel szembeni negatív attitűd kialakítása, illetve elítélése.

4.4. A felhasználónak tilos:

4.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és módszert, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű kézi folyamatot a Nicola.top webhely tartalmának eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy megfigyeléséhez;

4.4.2. Megzavarja a Webhely megfelelő működését;

4.4.3. Bármilyen módon kerülje meg a Webhely navigációs struktúráját, hogy olyan információkat, dokumentumokat vagy anyagokat szerezzen meg vagy kíséreljen meg megszerezni olyan módon, amelyet nem kifejezetten a jelen webhely szolgáltatásai biztosítanak;

4.4.4. Jogosulatlan hozzáférés a Webhely funkcióihoz, az oldalhoz kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz, valamint az Oldalon kínált szolgáltatásokhoz;

4.4.4. Megsérti a biztonsági vagy hitelesítési rendszert a Webhelyen vagy bármely, az Oldalhoz kapcsolódó hálózaton.

4.4.5. Végezzen fordított keresést, kövesse nyomon vagy kísérelje meg nyomon követni a Webhely bármely más Felhasználójával kapcsolatos információkat.

4.4.6. Használja a webhelyet és annak tartalmát az Orosz Föderáció törvényei által tiltott bármely célra, valamint minden olyan illegális tevékenységre vagy más tevékenységre buzdít, amely sérti a webhely szerzőjének vagy más személyeknek a jogait.

5. AZ OLDAL HASZNÁLATA Nicola.top

5.1. A webhely és a webhelyen található tartalom a webhely adminisztrációjának tulajdonában van és üzemeltetője.

5.2. A webhely tartalmát a webhely adminisztrációjának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen módon másolni, közzétenni, reprodukálni, továbbítani vagy terjeszteni, illetve a globális internetre feltenni.

5.3. Az Oldal tartalmát szerzői jog, védjegyjog, valamint a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó egyéb jogok és a tisztességtelen versenyjog védi.

5.4. Az Oldalon kínált szolgáltatások megvásárlásához felhasználói fiók létrehozása szükséges lehet.

5.5. A Felhasználó személyesen felelős a fiókadatok bizalmas kezeléséért, beleértve a jelszót, valamint kivétel nélkül minden olyan tevékenységért, amelyet a Számlahasználó nevében végeznek.

5.6. A felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a webhely adminisztrációját fiókja vagy jelszavának jogosulatlan használatáról vagy a biztonsági rendszer bármely más megsértéséről.

5.7. Az oldal adminisztrációjának jogában áll egyoldalúan törölni a Felhasználó fiókját, ha azt több mint több egymást követő naptári hónapig nem használták a Felhasználó értesítése nélkül.

5.7. A jelen Megállapodás az Oldalon nyújtott szolgáltatások és információk nyújtására vonatkozó minden további feltételre vonatkozik.

5.8. Az oldalon közzétett információk nem értelmezhetők a jelen Szerződés módosításaként.

5.9. A Webhely adminisztrációja bármikor jogosult a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megváltoztatni a Webhelyen kínált szolgáltatások listáját és (vagy) az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó árakat, azok megvalósítására és (vagy) az oldal által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

5.10. A jelen Szerződés 5.10.1. pontjában meghatározott dokumentumok a vonatkozó részben szabályozzák és vonatkoznak az Oldal Felhasználó általi használatára. Ez a megállapodás a következő dokumentumokat tartalmazza:

5.10.1. Adatvédelmi irányelvek;
5.11. Az 5.10. pontban felsorolt dokumentumok bármelyike. ez a megállapodás megújítható. A változtatások az Oldalon való közzétételük pillanatától lépnek hatályba.

6. FELELŐSSÉG

6.1. A Webhely adminisztrációja nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyek a Felhasználót a jelen Szerződés bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése, valamint egy másik felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt érik.

6.2. Az oldal adminisztrációja nem vállal felelősséget:

6.2.1. Vis maior miatti késések vagy meghibásodások a tranzakció végrehajtása során, valamint a távközlési, számítógépes, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek meghibásodása.

6.2.2. Átutalási rendszerek, bankok, fizetési rendszerek intézkedései és a munkájukkal kapcsolatos késések.

6.2.3. Az oldal megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges technikai eszközökkel, és nem vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználókat ilyen eszközökkel ellátja.

7. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS FELTÉTELÉNEK MEGÉSÉSE

7.1. A Webhely adminisztrációjának jogában áll nyilvánosságra hozni minden olyan információt, amelyet a Webhely Felhasználójáról gyűjtöttek, ha a nyilvánosságra hozatal a Webhellyel való visszaélésre vonatkozó vizsgálat vagy panasz kapcsán szükséges, vagy azonosítani (azonosítani) azt a Felhasználót, aki megsértheti vagy megzavarhatja a jogokat. a Webhely adminisztrációja vagy más webhelyhasználók jogai.

7.2. Az oldal adminisztrációja jogosult a Felhasználóval kapcsolatos minden olyan információt nyilvánosságra hozni, amelyet szükségesnek tart a hatályos jogszabályok vagy bírósági határozatok rendelkezéseinek betartása, a jelen Szerződés feltételeinek betartása, a szervezet nevének jogainak vagy biztonságának védelme érdekében. , Felhasználók.

7.3. A webhely adminisztrációja jogosult információkat közzétenni a Felhasználóval kapcsolatban, ha az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai megkövetelik vagy megengedik az ilyen közzétételt.

7.4. A Webhely adminisztrációjának jogában áll a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megszüntetni és (vagy) blokkolni az oldalhoz való hozzáférést, ha a Felhasználó megsértette a jelen Szerződést vagy a Webhely más dokumentumokban foglalt használati feltételeit, valamint a Webhely megszűnése, vagy műszaki hiba vagy probléma miatt.

7.5. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés vagy a Webhely használati feltételeit tartalmazó egyéb dokumentum bármely rendelkezését.

8. VITÁK MEGOLDÁSA

8.1. A jelen Megállapodásban részes Felek közötti nézeteltérések vagy viták esetén a bírósághoz fordulás előfeltétele a kereset benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A követelés címzettje a beérkezésétől számított 30 naptári napon belül írásban értesíti a kérelmezőt a követelés elbírálásának eredményéről.

8.3. Ha a vita önkéntes alapon nem rendezhető, bármelyik félnek joga van bírósághoz fordulni jogai védelméért, amelyeket az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai biztosítanak számára.

8.4. Az Oldal használati feltételeivel kapcsolatos bármely igényt az igény okának felmerülését követő határidőn belül kell előterjeszteni, kivéve az Oldal jogszabályilag védett anyagainak szerzői jogi védelmét. E kikötés megszegése esetén minden igény vagy kereset az elévülési idővel megszűnik.

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. Az oldal adminisztrációja nem fogad el ellenajánlatokat a Felhasználótól a jelen Felhasználói szerződés módosítására vonatkozóan.

9.2. A webhelyen közzétett felhasználói vélemények nem bizalmas információk, és a webhely adminisztrációja korlátozás nélkül felhasználhatja azokat.

9.3. A cikkek teljes másolása csak a blog szerzőjének írásos engedélyével engedélyezett. Ha használja ennek az oldalnak a tartalmát, feltétlenül helyezzen el egy ellenlinket az indexelésre nyitva álló cikkre.

Az alábbiakban további információkat talál a Nicola.top oldalról:

A helyszíni anyagok használata

Adatvédelmi irányelvek

Cookie-szabályzat

Oldaltérkép

Kapcsolatok

Frissítve 2022. július 18-án